Lise Mezuniyet Puanı Hesaplama

Lise Mezuniyet Puanı Hesaplama

Küsüratlı sayıları girerken araya NOKTA koyunuz. Vilgül kullanmayınız.

 

Lise Mezuniyet Puanı Hesaplama: Üniversite Yolunda Son Adım

Üniversite sürecine gelmeden önceki son adım, lise mezuniyet puanlarını hesaplamak ve buna göre bir yol çizmek olabilir. Peki, lise diploma notu neyi etkiler?

Lise Diploma Notu ve Önemi

Lise diploma notu, ortaöğretim hayatı boyunca elde edilen akademik başarının bir göstergesidir. Bu not, öğrencilerin üniversiteye giriş sürecinde önemli bir rol oynar. Yüksek bir lise mezuniyet puanı, daha iyi üniversitelerde eğitim alma şansını artırır ve kariyer hedeflerine ulaşmada önemli bir adım olabilir.

Lise Mezuniyet Puanı Nedir?

Lise mezuniyet puanı, öğrencinin ortaöğretim yıllarındaki akademik performansını yansıtan bir puanlama sistemidir. Üniversiteye giriş sınavlarında tercih sıralamalarını etkileyebilir ve farklı sonuçlar doğurabilir. Özellikle ortaöğretim başarı puanı (OBP), sınava giren diğer öğrenciler arasında sıralama önceliğine dahil edilme açısından önemlidir.

Lise Mezuniyet Puanı Nasıl Hesaplanır?

Lise mezuniyet puanı hesaplaması, öğrencinin 9., 10., 11. ve 12. sınıflardaki başarı durumlarının aritmetik ortalaması alınarak yapılır. İşte basit bir hesaplama yöntemi:

 1. Her sınıfın yıl sonu başarı puanları toplanır.
 2. Bu toplam, sınıf sayısına bölünerek ortalama bulunur.
 3. Elde edilen sonuç 5 ile çarpılarak ortaöğretim başarı puanı (OBP) elde edilir.

Örnek Hesaplama:

 • 9. sınıf ortalaması: 70
 • 10. sınıf ortalaması: 80
 • 11. sınıf ortalaması: 85
 • 12. sınıf ortalaması: 90

Toplam: (70 + 80 + 85 + 90) / 4 = 81.25
OBP: 81.25 × 5 = 406

Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) Nedir?

Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP), öğrencilerin bir yıllık akademik performanslarının ölçülmesiyle elde edilen puandır. YBP, mezuniyet puanının hesaplanmasında önemli bir rol oynar ve takdir veya teşekkür belgesi almaya hak kazanmayı sağlar.

YBP Nasıl Hesaplanır?

Yıl sonu başarı puanı, haftalık ders saatleri ile öğrencinin yıl sonunda aldığı ders notlarının çarpılması sonucunda elde edilen puanların toplamının, haftalık ders saatlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

Örnek Hesaplama:

 • Türkçe: Yıl sonu notu 70, haftalık ders saati 5
 • Matematik: Yıl sonu notu 80, haftalık ders saati 4

Ağırlıklı puan:

 • Türkçe: 70 × 5 = 350
 • Matematik: 80 × 4 = 320 Toplam: 350 + 320 = 670
 • Haftalık toplam ders saati: 5 + 4 = 9
 • YBP: 670 / 9 = 74.44

Hazırlık Sınıfı Ortalaması

Hazırlık sınıfı ortalaması, lise diploma notuna dahil edilmez. Diploma notu, sadece 9., 10., 11. ve 12. sınıfların puanları baz alınarak hesaplanır.

Yurt Dışından Gelen Öğrencilerin Mezuniyet Puanı

Yurt dışından gelen öğrencilerin mezuniyet puanı, hem yurt dışındaki hem de Türkiye'deki yıl sonu başarı puanlarının ortalaması alınarak hesaplanır. Eğer yurt dışındaki puan ortalaması erişilemezse, sadece Türkiye'deki yıllara ait puanlar baz alınır.